Blog over mijn werk, psychologisch contract, oudere werknemers en individualiseringInterview in Trouw

Op 26 januari 2019 verscheen een interview met Martijn Veltkamp en mij in Trouw over de huidige staat van wetenschappelijk psychologieonderzoek.
 • Klik hier voor het artikel..


 • Confessions of a Neoliberal Scholar

  In dit stuk in het Engels beschrijf ik hoe ik als onderzoeker ook onderdeel uitmaak van een systeem dat ik bekritiseer in mijn werk. De tragiek van kritiek op een neoliberaal systeem en de neoliberale universiteit betekent ook dat ik moet inzien in hoeverre mijn eigen werk en denken hierdoor beinvloed is.
 • Lees hier de hele tekst..


 • NFMD Congres 15 januari 2013

  Op 15 januari 2013 heb ik een workshop verzorgd op het jaarlijkse NFMD-congres over de invloed van vergrijzing op management development (MD) in crisistijd. Conclusies van de workshop waren dat vergrijzing hoog op de MD-agenda moet komen, dat men tijdig het gesprek moet aangaan over loopbaanplanning, en werknemers ook zelf vanaf de 40ste moet gaan nadenken over de invulling van de verdere loopbaan. Op tijd vooruitzien dus! De slides nog een keer inzien?
 • Klik hier voor de slides van de workshop....


 • Reactie op aangekondigde loonsverlaging CapGemini (15 januari 2013)

  Capgemini wil de lonen van oudere, ervaren werknemers met 10% verlagen. De redenering hiervoor is dat oudere werknemers te duur zijn geworden ten opzichte van hun productiviteit. In de huidige tijd van crisis en bezuinigingen lijkt het noodzakelijk voor bedrijven om lonen te verlagen, en Capgemini richt zich dan ook primair op de oudere, dure werknemer. Zoals verwacht verzetten de vakbonden zich hevig tegen deze loonsverlaging, komen zij op voor de oudere werknemer, en raadden zij werknemers aan om niet akkoord te gaan met de loonsverlaging. Hoewel de beslissing van Capgemini van bovenaf wordt genomen door de directie en daardoor waarschijnlijk zal leiden tot een conflictsituatie, wordt er wel een belangrijk punt aangestipt.
 • Lees verder....


 • Ouder worden is niet hetzelfde als willen stoppen met werken! (14 januari 2013, artikel voor Alternatief Voor Vakbond AVV)

  De onhoudbaarheid van ons pensioenstelsel is evident, en een groeiend aantal belanghebbenden is hier zich van bewust: opiniemakers, wetenschappers, politici, pensioenfondsen, en niet in de laatste plaats werknemers die zich realiseren dat de huidige pensioenleeftijd onvermijdelijk verhoogd wordt. De demografische ontwikkelingen, zoals de babyboom generatie die met pensioen zal gaan en de kleiner wordende beroepsbevolking, leggen een grotere druk op de werkenden om de pensioenen te kunnen betalen van de gepensioneerden. Hetzelfde geldt voor de AOW: de groep mensen die AOW ontvangt groeit sterk, terwijl de groep mensen die de AOW betaalt kleiner wordt de komende decennia.
 • Lees verder....
 •  
  Website design by Vladimir Renes